Dubois Semi-Finalists Announced for 2012

The 2012 Dubois Semi-Finalists are:

Ningjialu Liu
Demi Fang
Michael Lenahan
Cindy Zhao
Vanessa Haynes
Yuanzhe Zhong
Bryan Ho
JiaKung Victor Feng
Arata Kaku
Joseph Vaz
Vivian Anderson
Megan Lee
David Belkovski
Zi Yi Yang
Jeffery Huang
Cathy Li
Meiling Lin
Phoebe Pan
Grace Yi
Albert Wang
Miguel Morrissey