Skip to content

Carlos Maria dela Torre Y Nava Cerrada

Carlos Maria dela Torre Y Nava Cerrada: “

WikiDan61: Corrected format for legibility. Tagged for not English


{{notenglish|Tagalog}}
Carlos Maria dela Torre Y Nava Cerrada
(1869-1871)
Siya ay minahal ng mga Pilipino dahil ss kanyang liberal na pamamalakad.Inalis niya ang sensura ng pamamahayag sa pamamagitan ng pagdaloy rito ng mga ideyang liberal.Hindi niya pinigil ang pagtatatag ng mga kilusang naglalayon ng mga reporma o mga pagbabago.Nakisalamuha siya sa mga Pilipino at nakiisa sa hangarin nila na magkaroon ng kalayan at demokrasya.

(Via Wikipedia – New pages [en].)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar